Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, mại dâm trong các cấp hội phụ nữ” (21:04  (08:10 09/10/2018)

 

Chiều 4/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, mại dâm trong các cấp hội phụ nữ.

 

image_gallery

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai trong các cấp Hội công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, công tác vận động cai nghiện và quản lý sau cai, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong giạ đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Chỉ đạo các cấp Hội tập trung rà soát, nắm bắt thực trạng số người nghiện là chồng, con cán bộ, hội viên phụ nữ, đối tượng thanh thiếu niên hư, chậm tiến, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng để cán bộ hội viên có biện pháp giúp đỡ phù hợp…

 

Được biết, 9 tháng đầu năm, toàn Thành phố có 3.622 người nghiện là chồng, con cán bộ hội viên phụ nữ, trong đó, có 83 nữ nghiện, số có mặt tại cộng đồng là 457 người (12 nữ nghiện). Các cấp Hội đăng ký giúp đỡ 757 người nghiện sau cai 1 năm trở lên không tái nghiện. Tuyên truyền lồng ghép trong các CLB phòng chống tệ nạn xã hội 129 cuộc thu hút 8.589 lượt người tham gia. Các cơ sở Hội tổ chức cho 106 người nghiện ký kết cai nghiện; 1.429 gia đình hội viên ký cam kết không có chồng, con nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội, không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đăng ký giúp đỡ 757 người nghiện sau cai 1 năm không tái, tiếp cận 845 lượt tới 608 lượt người nghiện và gia đình người nghiện. Nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động các mô hình phòng chống ma túy; giúp 18 người nghiện và gia đình vay gần 300 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm cho 29 người nghiện cai tốt; phối hợp với công an quản lý, giúp đỡ giúp đỡ 667 trẻ em hư chậm tiến.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện; đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm của các cấp Hội; kinh nghiệm trong tiếp cận, quản lý, giúp đỡ phụ nữ mại dâm tái hòa nhập cộng đồng; vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc giúp đỡ phụ nữ mại dâm, phụ nữ nghiện ma túy hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; công tác phối hợp với các ngành trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư; công tác tuyên truyền, vận động phòng chống ma túy và giúp đỡ người nghiện cai nghiện và quản lý sau cai…

 

Nguồn: Cổng giao tiếp điện tử Thành phố