Tổng kết, đánh giá hoạt động của Cụm thi đua số 3 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (10:11 27/11/2017)

 

Ngày 21/11/2017, Cụm thi đua số 3 Tuyên giáo họp đánh giá công tác Tuyên giáo năm 2017 của cụm thi đua số 3; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; bình xét và đánh giá thi đua công tác tuyên giáo của Cụm trong năm 2017.

 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thương Hoài – Phó Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các đồng chí là Trưởng ban Tuyên giáo của 18 đơn vị thi đua trong cụm. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Liên – Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội, cụm trưởng và đồng chí Nguyễn Đức Tiến – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cụm phó đã báo cáo kết quả hoạt động của công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018;

 

Phổ biến Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 15/11/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc chấm thi đua năm 2017 của ngành Tuyên giáo; Thông báo việc tổng hợp, theo dõi, đánh giá thi đua của Cụm trong năm 2017. Có 17/18 ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Các đơn vị đã báo cáo kết quả hoạt động nổi bật, những điểm mới trong công tác tuyên truyền năm 2017 của toàn Cụm thi đua số 3. Các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo và các nội dung nhiệm vụ của cụm thi đua số 3 đã triển khai trong năm 2017, thống nhất về cách thức bình xét thi đua.

 

Kết quả bình xét thi đua có 02 tập thể: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố và Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội và 02 cá nhân của Hội LHPN Hà Nội, Hội nông dân Thành phố được đề nghị tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội; có 4 tập thể, 6 cá nhân đề xuất tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 

image001

Hồng Ngọc – Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội