VĂN BẢN SỐ 214/VPHĐBCQG-TT VỀ RÀ SOÁT, CẬP NHẬT DANH SÁCH CỬ TRI, PHÁT THẺ CỬ TRI TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (09:05 10/05/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, ngày 08/5/2021, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã có văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

Nguồn: hoidongbaucu.quochoi.vn