Xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 (02:06 10/06/2021)

 

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-UBBC ngày 8-6-2021 về xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.