ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC (03:03 02/03/2023)

 
Sáng nay, ngày 2/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 
Theo trình tự thủ tục quy định, tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng.
 
 
z4149892882531_1e5552ea6947f092da1f36618c92724b
 
Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 487/488 đại biểu tán thành. Nghi thức tuyên thệ của tân Chủ tịch nước bắt đầu lúc 10h.
 
 
z4149892880002_f967acb4198724966e7832426086580f
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.
15:28
 
 z4149892951505_a10aa8665c1752bde8285c42e6de4182