700 phụ nữ Thủ đô được trợ giúp pháp lý trong năm 2022 (08:12 28/12/2022)

 

Ngày 27-12, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Hội đồng Tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

 

Trưởng ban Luật pháp chính sách Hội LHPN thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn Dương Thị Lý Anh cho biết, năm 2022, Hội LHPN thành phố đã chủ động triển khai công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. 

LHPN1

Với sự tham gia của 30 cán bộ, nữ luật sư, trung tâm đã tổ chức 10 cuộc trợ giúp pháp lý cho 700 phụ nữ; tư vấn trực tiếp cho 155 trường hợp tại 6 huyện về các quy định pháp luật đất đai, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình…

 

Bên cạnh đó, Hội đồng Tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em đã chủ động trực tiếp tiếp nhận giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ; nắm bắt và lên tiếng các vụ việc; tham vấn ý kiến, xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026” và Đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2026”.

 

Đặc biệt, Hội LHPN thành phố tiếp nhận và giải quyết 47 đơn thư, trong đó 21 đơn thư dân sự; 10 đơn thư về hôn nhân gia đình; 1 đơn thư về bạo lực gia đình; 3 đơn thư về bạo hành trẻ em; 5 đơn thư về bạo hành, xâm hại phụ nữ; 2 đơn thư về xâm hại tình dục trẻ em. Hội cũng nắm bắt thông tin 15 vụ việc qua dư luận xã hội; chỉ đạo Hội cấp quận, huyện xác minh thông tin từ cơ sở, hướng dẫn hỗ trợ, lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em 13 vụ…

 

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ của các cấp Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn diễn ra; một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận… 

 

Năm 2023, trung tâm tiếp tục khảo sát nhu cầu, tổ chức 10 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại các địa bàn xa trung tâm, ít được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp xây dựng mô hình liên ngành một điểm dừng hỗ trợ ban đầu cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại cấp thành phố; phát huy vai trò của hội đồng tư vấn, cộng tác viên của trung tâm tư vấn trong tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp ý kiến phản biện xã hội, đề xuất chính sách, giám sát việc thực hiện các luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới…