Bàn giao 260 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (03:03 16/03/2021)

 

Ngày 15-3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

baucu[1]

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Lê Hồng Sơn tiếp nhận và bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.