Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (04:04 01/04/2021)

 

Sáng 1-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với 94,79% đại biểu tán thành (455/456 đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu các đại biểu Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết

Nghị quyết nêu rõ các đại biểu Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

 

Trước đó sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

 

Chiều qua (31-3), dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với 94,58% đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển.

 

Theo www.hanoimoi.com.vn