Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh: Tạo chuyển biến trong phong trào phụ nữ Thủ đô (07:12 27/12/2021)

 

Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ Thủ đô. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về vấn đề này, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh khẳng định, các cấp Hội sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh.

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động, vị thế của tổ chức Hội

 

– Xin đồng chí cho biết Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI quyết nghị những mục tiêu cơ bản gì?

 

– “Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vị thế của tổ chức Hội; huy động sự tham gia của xã hội vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại” là mục tiêu tổng quát được nêu trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

 

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản đặt ra là hằng năm có 90% cán bộ, 85% hội viên, phụ nữ trở lên được tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi quận, huyện, thị xã chỉ đạo có ít nhất 1 mô hình vận động phụ nữ thực hiện nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hằng năm, vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động, trong đó có 70% lao động nữ; vận động, hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Đến cuối nhiệm kỳ, giúp 10.000 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, ra khỏi diện cận nghèo; 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em khi phát hiện được Hội lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng…

 

– Đồng chí có thể cho biết Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai như thế nào?

 

– Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, đồng thời đưa ra 5 nhóm giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo điều hành; nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên, phụ nữ. Có thể thấy rằng, trong giai đoạn tới, từ cấp thành phố đến cơ sở không chỉ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong chỉ đạo điều hành mà cả trong tổ chức hoạt động và kết nối hội viên phụ nữ.

 

Các cấp Hội sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; 4 chuẩn mực của phụ nữ Thủ đô sẽ có những yêu cầu để phù hợp với giai đoạn mới.

 

– Sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Thủ đô đã triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội như thế nào, thưa đồng chí?

 

– Việc tổ chức tốt Đại hội mới chỉ là điểm khởi đầu và điều quan trọng là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ Thủ đô. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác tập huấn quán triệt Nghị quyết trong đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội các cấp sẽ được gắn với thảo luận, xây dựng Chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết, các kế hoạch, hướng dẫn triển khai phong trào thi đua, 2 khâu đột phá, 2 cuộc vận động.

 

Ban Thường vụ Hội cũng tập trung chỉ đạo đa dạng các hình thức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết tới đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô, các tổ chức thành viên thông qua sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, giao lưu, thi tìm hiểu… kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, tận dụng ưu thế mạng xã hội trong tuyên truyền để phù hợp với diễn biến dịch Covid-19.

 

Tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

 

– Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí có thể cho biết, nhiệm vụ này sẽ được các cấp Hội thực hiện trong năm 2022 ra sao?

 

– Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn thành phố đã ủng hộ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phụ nữ và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố vận động, phối hợp xã hội hóa được hơn 3,12 tỷ đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và cơ sở vận động được gần 16 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thăm hỏi, động viên, ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh, thành phố bạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

 

Dự báo thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, trong đó có phụ nữ, nên các cấp Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng ủng hộ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; phòng, chống dịch từ trong gia đình; tinh thần tương thân tương ái, “ai có gì giúp đấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều”; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng con”; “Mẹ đỡ đầu”, nghiên cứu xây dựng Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vượt khó học giỏi… Hội cũng sẽ quan tâm hỗ trợ giúp hội viên, phụ nữ nâng cao năng lực phát triển kinh tế thông qua hoạt động, như: Khuyến khích phụ nữ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, tìm việc làm, kết nối mạng lưới tiêu thụ sản phẩm…

 

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp cũng sẽ đi đầu trong tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; tham gia tích cực vào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xem đây là nhiệm vụ lớn, dài hạn của công tác phụ nữ.

 

– Năm 2022 cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, vậy Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có những hoạt động cụ thể ra sao để chào mừng Đại hội, thưa đồng chí?

 

– Các cấp Hội đang nỗ lực triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2022 tại Thủ đô Hà Nội. Nhiều công trình, phần việc thi đua thiết thực đã được đăng ký thực hiện. Đáng chú ý là 130 tuyến đường hoa kiểu mẫu do phụ nữ tự quản tại các địa phương góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, nông thôn mới nâng cao; hoạt động đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Ba Vì; tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà phụ nữ yếu thế, nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc… Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã phát động cuộc thi xây dựng các clip bài hát ca ngợi nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thủ đô… 

 

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, chúng tôi tin tưởng, với kết quả đạt được trong những năm qua và đặc biệt trong năm 2021 sẽ là động lực cho các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong năm 2022. Qua đó góp phần xây dựng Thủ đô xanh, thành phố thông minh, giàu đẹp và hiện đại.

 

– Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Nguồn: baophunuthudo.vn