Chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2016 (10:01 23/01/2021)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thời gian: tối đa 01 ngày

 

 1. Phiên trù bị

– Ổn định tổ chức.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

– Thông qua Quy chế, chương trình Đại hội.

– Quán triệt một số nội dung của Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội

– Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội cấp trên

 1. Phiên chính thức

– Chào cờ (hát Quốc ca)

– Báo cáo kết quả phiên họp trù bị và mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Khai mạc Đại hội.

– Chào mừng Đại hội (nếu có).

– Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

– Trình bày báo cáo chính trị Đại hội (tóm tắt).

– Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành.

– Tham luận của đại biểu dự Đại hội.

– Lãnh đạo phát biểu (Cấp ủy cùng cấp, Hội LHPN cấp trên).

– Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Đại hội nghỉ giải lao.

– Ban Chấp hành  khoá mới họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và bầu các chức danh chủ chốt.

– Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện.

– Ban chấp hành khóa mới ra mắt.

– Chia tay Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử.

– Khen thưởng cán bộ Hội nhiệm kỳ (nếu có).

– Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

– Bế mạc Đại hội.

– Chào cờ.

 

 (Lưu ý: Thứ tự nội dung đưa vào Chương trình nêu trên có thể thay đổi linh hoạt do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định)

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị Chi hội phụ nữ tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở

Nhiệm kỳ 2021-2026

——

 

 1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 2. Giới thiệu chủ tọa và cử thư ký hội nghị
 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 (tóm tắt)
 4. Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo đại hội phụ nữ cơ sở
 5. 5. Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến
 6. 6. Bầu cán bộ chi hội (chi hội trưởng, chi hội phó) – nếu cần thiết
 7. 7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ phường/xã

Đọc Quyết định phân bổ đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ cơ sở, thông qua danh sách (hoặc bầu) đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ cơ sở

 1. Giới thiệu nhân sự tham gia đề cử vào Ban chấp hành Hội LHPN cơ sở (nếu có cơ cấu do BCH định hướng).
 2. 9. Đại biểu cấp trên phát biểu
 3. 10. Biểu dương, khen thưởng (nếu có)
 4. 11. Thông qua Nghị quyết hội nghị chi hội
 5. Kết thúc hội nghị.

 

(Lưu ý: Thứ tự nội dung đưa vào Chương trình mang tính gợi ý, các nội dung cụ thể liên quan đến Hội nghị Chi hội do BCH Hội LHPN quận/huyện hướng dẫn)