chào mừng đại hội công đoàn cơ quan hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

  Sáng ngày 26/4/2017, Hội LHPN xã Phú Yên phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội chi nhánh số 6 tổ chức tuyên truyền pháp luật và … Xem tiếp

  Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tháng 4/2017, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn Hội LHPN Hà Nội đã phối hợp với Hội LHPN huyện Phú Xuyên, … Xem tiếp

  Sáng ngày 14/4/2017, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật với chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và Luật … Xem tiếp

              Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017; Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy; Hội LHPN huyện Thanh Trì xây dựng kế hoạch và tổ chức hai đoàn giám … Xem tiếp

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và sự chỉ đạo của Quận ủy – HĐND – UBND quận; trong 2 ngày (29 và 30/3/2017), Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức giám … Xem tiếp

Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- … Xem tiếp

Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH 13. Chủ tịch nước Cộng hòa … Xem tiếp

Kế thừa và phát huy thành tựu của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 của nhà nước ta, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ra đời Kế thừa … Xem tiếp

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam gắn … Xem tiếp

Menu Title