chào mừng đại hội công đoàn cơ quan hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

DỰ THẢO 0 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)   MỤC LỤC   MỤC LỤC.. 1 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.. 11 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 11 Điều 2. Đối tượng áp … Xem tiếp

  Sáng ngày 19/9/2018, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thi … Xem tiếp

  Ngày 21/8/2018 Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề giới thiệu các quy định của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở tới đội ngũ báo cáo … Xem tiếp

  Chiều ngày 15/8/2018, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Gia đình và phát triển cộng đồng (Trung tâm CFSCD) tổ chức buổi tại 3 phường Vĩnh Hưng, Định Công, … Xem tiếp

  Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ … Xem tiếp

  Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính … Xem tiếp

  Thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về  “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; năm “Nâng … Xem tiếp

  Thực hiện chương trình công năm 2018; Chiều ngày 17/7/2018, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ … Xem tiếp

  Thực hiện tiếu đề án 2 “Tuyên truyến phòng chống mua bán người tại cộng đồng”; hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7” – năm 2018    Sáng ngày 17/7/2018,Hội … Xem tiếp

  Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ … Xem tiếp

Menu Title