Công tác tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ năm 2020: Nội dung phong phú, thiết thực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (03:11 30/11/2020)

Ngày 26/11/2020, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ năm 2020; Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” trên trang Fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội chủ trì hội nghị.

 

image001

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – PCT thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 do đồng chí Dương Thị Lý Anh, Trưởng ban Chính sách Luật pháp cho biết: Năm 2020, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội triển khai thực hiện với nội dung phong phú, thiết thực, quan tâm đến các nhóm phụ nữ đặc thù, yếu thế. Đổi mới cách thức chỉ đạo, hình thức tuyên truyền theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư tiếp tục được chú trọng. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chú trọng gắn công tác tuyên truyền pháp luật với việc triển khai thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do thành phố Hà Nội và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, gắn với việc triển khai Đề án 938 về “Tuyên truyền, vận  động, hỗ trợ  phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Đề án 404 về “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”, các cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”… Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN các quận, huyện đã thảo luận về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các nhóm phụ nữ theo tình hình từng địa phương như: nữ công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất; nữ dân tộc thiểu số; nữ lao động nhập cư… làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như tồn tại, vướng mắc; đề xuất những giải pháp khắc phục

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội LHPN và đề nghị các cấp Hội tiếp tục bám sát, triển khai sâu rộng chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động gắn với chủ đề năm do Trung ương và thành phố phát động; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ thành phố đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng; tiếp tục điều hành, duy trì tốt hoạt động của Hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham gia giải quyết các vụ việc xâm phạm đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Tại Hội nghị, Hội LHPN Hà Nội đánh giá kết quả cuộc cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” trên trang Fanpage của Hội LHPN thành phố Hà Nội; công bố Quyết định, cấp giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho 16 tập thể và 29 cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi.