Công văn số 267/BTV – GĐXH: Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội (11:07 27/07/2021)