Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hà Nội khóa IV (nhiệm kỳ 2017 -2022) (09:05 09/05/2017)

 

 Ngày 10/5/2017, Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 -2022 sẽ diễn ra tại trụ sở Hội LHPN Hà Nội trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến và anh hùng, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảng, Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia đang chuẩn bị các hoạt động để tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 – 24/6/2017). Dự kiến có 145 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

 

tang hoc bong nam 2017 (1)

 

Đại hội lần thứ  IV có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, Dự thảo Điều lệ sửa đổi về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hà Nội khóa IV; Hiệp thương danh sách Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam– Campuchia  Thành phố Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2017 -2022 giới thiệu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội lần thứ V.

 

Tính đến tháng 4/2017, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia  Thành phố. Hà Nội có 10 chi hội, với gần 1.300 hội viên. Nhiệm kỳ qua đã có 32 tập thể, 34 lượt cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hà Nội được Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia,  Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, UBND Thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen công tác năm, khen nhiệm kỳ và 02 cá nhân được tặng kỷ niệm chương «Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc». 5 năm liên tục, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố được Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, UBND Thành phố tặng Bằng khen, trong đó 2 năm 2015, 2016 được Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố.