Đồng chí Chu Ngọc Anh trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (01:09 25/09/2020)

Sáng 25-9, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười sáu – kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

 

HDND-thanh-pho

Các đại biểu dự kỳ họp thứ mười sáu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, đại diện các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ mười sáu, kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Để kiện toàn công tác cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã có 2 văn bản ngày 16-9-2020 thông báo ý kiến của Bộ Chính trị; Ban Cán sự đảng Chính phủ có văn bản ngày 22-9-2020, Thành ủy Hà Nội đã có các văn bản ngày 23 và 24-9-2020 thông báo về công tác cán bộ.

 

ba_Ngoc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thực hiện các văn bản trên, sau khi thống nhất với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành hai nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

 

Một là, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung.

 

Hai là, giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền đã chuẩn bị nội dung liên quan đến hai nội dung nêu trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

 

“Chủ tịch UBND thành phố là chức danh hết sức quan trọng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhằm bảo đảm tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

 

hdnc

Quang cảnh kỳ họp thứ mười sáu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và sự đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu HĐND tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu Chủ tịch UBND thành phố để cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển Thủ đô.

 

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung.

 

Tiếp đó, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tán thành 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp.

 

IMG_1601003658832_1601003787660

Đồng chí Chu Ngọc Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi được các đại biểu HĐND thành phố tín nhiệm bầu, tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố đã thay mặt cho nhân dân Thủ đô tín nhiệm, giao giữ trọng trách Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Tôi xin khẳng định với các đại biểu HĐND, toàn thể nhân dân Thủ đô, nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND thành phố, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố được quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Thủ đô và các quy chế làm việc của thành phố; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội”.

 

Đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định, sẽ cùng với tập thể UBND thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố. Đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố; 4 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình hành động năm 2020 và Kế hoạch công tác quý IV năm 2020 của UBND thành phố; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên. Đồng thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, để tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2026. Trong đó, chú trọng đến các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm khả thi, để vừa bảo đảm thực hiện được các mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện, bền vững và phát huy được các giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, HĐND thành phố đã thực hiện việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung và kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

 

“Đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản, đã trải qua một số vị trí công tác ở Trung ương và địa phương. Dù ở nhiệm vụ công tác nào, đồng chí đều phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, đồng chí Chu Ngọc Anh luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, không chùn bước trước thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng phân công. Tại kỳ họp này, đồng chí Chu Ngọc Anh đã được HĐND thành phố bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố với số phiếu cao, thể hiện niềm tin của HĐND thành phố với đồng chí”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

 

Thay mặt HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố chúc đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên cương vị công tác mới; đồng thời tin tưởng, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, xây dựng tập thể lãnh đạo UBND thành phố đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển Thủ đô.

 

thuongtruc

Các đồng chí Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh.

chungocanh-1

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh.

chingoc

Các đồng chí lãnh đạo HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh.

chungocanh-3

Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh.

chungocanh-2

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh thêm, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước. Với vị trí và trọng trách hết sức quan trọng, trong bất kỳ thời kỳ nào, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu, xây dựng Thủ đô xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. Trong mỗi bước đường đi lên của thành phố Hà Nội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước luôn dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ, động viên để Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ. Và trước thềm Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, việc Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhân sự chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị đối với sự ổn định, phát triển của thành phố. Trước sự quan tâm đó, HĐND thành phố sẽ quyết tâm cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

 

Nguồn: Hanoimoi.com.vn