Giúp hội viên thoát nghèo hiệu quả thông qua hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (10:01 31/01/2019)

 

Năm 2018, NHCSXH  phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội thành phố thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách. NHCSXH và các Hội đoàn thể (Hội LHPN Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM) thành phố đã tích cực chỉ đạo các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh  tăng trưởng cho vay song song với nâng cao chất lượng công tác vay vốn ưu đãi.

 

Đến 31/12/2018, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 7.194 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ NHCSXH; với hơn 235 ngàn hộ còn dư nợ tại 7.502 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Trong đó dư nợ ủy thác của Hội LHPN Hà Nội là 4.116 tỉ đồng (chiếm 57% tổng dư nợ ủy thác), tăng 1.248 tỉ đồng so với đầu năm với 132.994 hộ vay thuộc 3.953 Tổ tiết kiệm – vay vốn, với tỉ lệ nợ quá hạn là 0,044%

 

Năm 2018, thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 102 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH Thành phố Hà Nội, trong đó có trên 32 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gần 34 ngàn lượt khách hàng vay vốn GQVL, góp phần thu hút trên 38 ngàn lao động; giúp cho 1 ngàn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 54 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 3.900 căn nhà cho hộ nghèo…Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

 

Các công tác khác cũng đã được NHCSXH và các Hội đoàn thể phối hợp triển khai có hiệu quả như: tiếp tục nâng cao chất lượng điểm giao dịch xã;  tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV),  huy động tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã;  rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn; thực hiện công tác kiểm tra giám sát và công tác tập huấn cho cán bộ Hội đoàn thể và đối tượng ngoại ngành; thu thập số điện thoại di động của khách hàng để thực hiện dịch vụ gửi tin nhắn đối chiếu, nhằm từng bước công khai, minh bạch tín dụng chính sách; .

 

Đặc biệt, trong  năm 2018, NHCSXH đã phối hợp với HĐT các cấp và Chính quyền địa phương, các tổ Tiết kiệm và vay vốn  thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng theo định kỳ 3 năm một lần để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả phân loại nợ có khả năng thu hồi là 243.466/243.785 món vay, chiếm 99,8% tổng số món vay phải đối chiếu.

 

Phát huy những  thành tích đã đạt được, năm 2019, Chi nhánh NHCSXH Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các HĐT thành phố, chỉ đạo các đơn vị  trực thuộc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

 

Sau hội nghị, liên ngành phối hợp ban hành Thông báo kết luận giao ban giữa NHCSXH và các Hội đoàn thể thành phố gửi tới các đơn vị trực thuộc để thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 

image001

 

Ban Hỗ trợ PNPTKT – Hội LHPN Hà Nội