Hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 (11:03 16/03/2021)