Hội LHPN Hà Nội: Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (02:01 25/01/2019)

         

Ngày 24/1, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Anh- Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đại biểu là lãnh đạo, cán bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội,  các quận huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc, báo cáo viên do Thành hội quản lý, đại biểu Hội nữ trí thức, Hội nữ doanh nhân…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân.

 

image001

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”.

 

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

 

Qua hội nghị, các đại biểu đã hiểu sâu sắc thêm về các nội dung, nhiệm vụ quan trọng của chuyên đề 2019

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Kim Anh – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cũng đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung của chuyên đề, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019;  liên hệ với tình hình thực tiễn ở cơ sở, làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện làm theo gương Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao… Đây là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại các chi bộ, đảng viên cuối năm 2019.

 

 

Thanh Lan