Hội LHPN Hà Nội: Ra mắt 2 mô hình thí điểm tập hợp phụ nữ nhập cư tại quận Ba Đình và Hoàn Kiếm (01:10 02/10/2020)

 
Ngày 26/9, Hội LHPN phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã tổ chức ra mắt mô hình CLB Nữ lao động nhập cư và Hội LHPN phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã ra mắt mô hình Chi hội nữ lao động di cư. Đây là 2 mô hình làm điểm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai tại Hà Nội về việc tập hợp phụ nữ nhập cư tham gia tổ chức Hội .
 

 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB nữ lao động nhập cư tại phường Phúc Xá quận Ba Đình

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB nữ lao động nhập cư tại phường Phúc Xá – quận Ba Đình.

Theo đồng chí Phạm Thị Thọ – Chuyên viên chính Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Thực hiện kế hoạch số 798/ KH – ĐCT ngày 25/3/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Khảo sát tình hình phụ nữ đi làm ăn xa và đè xuất mô hình tập hợp trong tình hình hiện nay”, căn cứ kết quả khảo sát phụ nữ đi làm ăn xa tại thành phố Hà Nội tháng 7/ 2020, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam  tiến hành các hoạt động thí điểm mô hình tập hợp phụ nữ nhập cư tham gia tổ chức Hội tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình và phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. 

 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Chi hôi nữ lao động di cư phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Chi hôi nữ lao động di cư phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

Theo đó, tại hội nghị ra mắt hai mô hình, Hội LHPN các phường Phúc Tân và Phúc Xá đã thông báo các quyết định thành lập mô hình và Ban Chủ nhiệm thông qua các quy chế hoạt đông. 

 

Với Mô hình CLB nữ lao động nhập cư tại phương Phúc Xá có 30 thành viên là những lao động giúp việc gia đình, người bán hàng rong, người thu mua phế liệu … các thành viên câu lạc bộ: sinh hoạt theo quý, theo tháng (3 tháng/ lần hoặc 1 tháng 1 lần). Chủ nhiệm CLB là bà Nguyễn Thị Kim Thoa. Thời gian sinhh hoạt CLB  do Ban chủ nhiệm bàn bạc thống nhất và trong trường hợp cần thiết Ban chủ nhiệm có thể triệu tập các cuộc họp bất thường.

 

Mô hình Chi hội nữ lao động di cư tại phường Phúc Tân có 32 cán bộ, hội viên phụ nữ trong chi hội. Chi hội nữ Lao động di cư có nhiệm vụ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ lao động  di cư , tăng cường mối quan hệ giao tiếp, tạo không khí đoàn kết, thống nhất trong chị em lao động di cư tại địa bàn dân cư. Cung cấp các thông tin pháp luật, kiến thức, kỹ năng có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em; tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới; Tổ chức sinh hoạt hội viên theo Điều lệ của Hội LHPN Việt Nam . Bà Phạm Thị Hậu – Chi hội trưởng và bà  Trần Thị Hồi – Chi hội phó. Chi hội phụ nữ tổ chức sinh hoạt hội viên định kỳ hàng tháng ( sau thời gian hoạt động lâm thời của Ban chấp hành sẽ thỏa thuận lại theo quy định điều lệ là 1 – 3 tháng/kỳ)

 

Đồng chí Nguyễn Thị Giang - Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Xá trao quyết định thành lập CLB nữ lao động nhập cư

Đồng chí Nguyễn Thị Giang – Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Xá trao quyết định thành lập CLB nữ lao động nhập cư

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Tân trao quyết định thành lập Chi hội nữ lao động di cư

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang – Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Tân trao quyết định thành lập Chi hội nữ lao động di cư

Sau hội nghị ra mắt, các thành viên tham gia mô hình tại hai phường Phúc Tân và Phúc Xá đã được các chuyên gia, báo cáo viên truyên truyền, trao đổi  thông tin về tình hình lao động di cư, nhập cư và những thách thức của người di cư ra thành phố làm ăn phát triển kinh tế. Đồng thời cung cấp một số nội dung cơ bản Bộ luật lao động, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Cư trú, Luật đất đai, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân… giúp cán bộ hội viên phụ nữ nhất là các nữ lao động nhập cư hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 

Nguồn: Baophunuthudo.vn