Hội LHPN Hà Nội tập huấn báo cáo viên pháp luật cho hội viên Phụ nữ (03:03 14/03/2018)

 

Sáng ngày 13/3/2018, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý I/2018 với chuyên đề: “Nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và quy định pháp luật về Thừa phát lại”.cho 150 đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ chuyên trách Hội LHPN Hà Nội.

 

Tại hội nghị, Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; các kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động thừa phát lại như: Công việc của thừa phát lại được làm; nhiệm vụ, quyền hạn của thừa phát lại; những vấn đề thừa phát lại không được làm….

 

image001

(Đ/c Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hà Nội – Báo cáo viên của buổi tập huấn)

 

Luật TGPL năm 2017 gồm 08 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật TGPL năm 2017 có 8 điểm mới so với Luật TGPL năm 2006 như Luật lần này khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm của nhà nước trong trợ giúp pháp lý và phân biệt rõ với dịch vụ trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực nghiệm; Mở rộng thêm đối tượng được trợ giúp pháp lý (từ 6 lên 14 đối tượng); nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý… 

 

Các quy định về Thừa phát lại là hình thức xã hội hóa một số công việc của cơ quan nhà nước như: thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định cụ thể tại Nghị định số 7821/VBHN-BTP, ngày 25/11/2013 của Bộ Tư Pháp đã được triển khai tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

 

Ban Chính sách – Luật pháp