Hội LHPN Hà Nội tập huấn báo cáo viên pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin và Luật trưng cầu ý dân (10:04 19/04/2017)

 

Sáng ngày 14/4/2017, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật với chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và Luật trưng cầu ý dân cho 150 báo cáo viên pháp luật và cán bộ chuyên trách Hội LHPN Hà Nội.

 

Tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hồng Minh – Phó trưởng ban Chính sách Luật pháp Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thông tin những nội dung cơ bản của 2 luật.

 

image001

Đ/c Cao Thị Hồng Minh – Phó trưởng ban Chính sách luật pháp TW Hội LHPN Việt Nam

Luật Trưng cầu ý dân gồm 8 chương 52 điều được Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 10) thông qua ngày 8/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Luật quy định rõ 4 vấn đề cần trưng cầu ý dân đó là: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia; Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước; Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

 

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương 37 điều được Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật quy định rõ về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; Những nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện việc tiếp cận thông tin; Trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

 

Thông qua buổi tập huấn, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tại cơ sở.

 

Ban Chính sách Luật pháp