Hội LHPN Hà Nội: Tập huấn công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội (11:06 18/06/2022)

 

Chiều ngày 16/6, Hội LHPN Hà Nội tổ chức tập huấn công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dư luận xã hội thành, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc.

a1

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng nói chung và nhiệm vụ của công tác tuyên giáo nói riêng. Hội LHPN Hà Nội với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng công tác năm bắt, phản ánh tâm tư, nguyên vọng của phụ nữ thông qua nhiều hình thức, cách làm thiết thực. Các cấp Hội đã xây dựng, phát triển được đội ngũ cán bộ Hội và cộng tác viên làm công tác nắm bắt phản ánh tình hình dư luận xã hội. Đây là kênh nắm bắt, tập hợp, phản ánh và cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Các thông tin đó là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo Hội đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, đồng thời định hướng dư luận xã hội tích cực hơn.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dư luận xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Việc thực hiện phản ánh, báo cáo những tin “nóng”, bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở một số địa phương đơn vị…  còn hạn chế. Nhiều vấn đề bức xúc phản ánh chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh. Thông tin dư luận xã hội còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện. Chất lượng thông tin phản ánh nhiều khi dựa trên thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu….

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương  đã giới thiệu và hướng dẫn kiện toàn công tác cộng tác viên dư luận xã hội và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt phản ánh dư luận xã hội trong các cấp Hội phụ nữ Hà Nội. Việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của Hội cấp trên… Theo đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội do Thành hội quản lý được xây dựng hướng dẫn: Luân chuyển, tăng số lượng cộng tác viên là cán bộ Hội công tác trực tiếp tại cơ sở, ở những nơi tiềm ẩn vấn đề phức tạp (các khu công nghiệp, khu vực tôn giáo hoặc đông bà con giáo dân… ) số lượng 25 người. Cộng tác viên dư luận xã hội cấp quận, huyện, thị xã Hội  thì Hội LHPN các quận, huyện thị xã tiến hành xây dựng/ củng cố/ kiện toàn đội ngũ cộng các viên đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý; ưu tiên lựa chọn cộng tác viên là những người không nằm trong cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, là quần chúng ưu tú công tác tại các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh vấn đề phức tạp…

a2

Trao đổi một số vấn đề chung về công tác dư luận xã hội, báo cáo viên đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Dư luận xã hội là tập hợp các luồng ý kiến cá nhân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự, có liên quan đến lợi ích, các mối quan tâm của công chúng. Lưu ý, dư luận xã hội không phải là một phép cộng các ý kiến cá nhân, tự phát mà chính là một chỉnh thể tinh thần xã hội, thể hiện nhận thức, tình cảm, ý chí của các lực lượng xã hội nhất định. 

 

Đồng thời trao đổi các phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo phân tích dư luận xã hội; Cách xử lý “tình huống ” và “điểm nóng ở cơ sở”  kinh nghiệm trong  thực tiễn; Định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn đồng thời cũng đã giới thiệu một số giải pháp phát huy vai trò của dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý xã hội, đó là tạo cơ chế hợp lý để nắm bắt kịp thời thông tin dư luận xã hội . Có nhiều hình thức để nhân dân bày tỏ quan điểm, ý kiến như: Xây dựng hòm thư góp ý, đường dây nóng; tổ chức định kỳ cá cuộc họp, tiếp xúc nhân dân để người dân có điều kiện  góp ý đối với các hoạt động quản lý, lãnh đạo các cấp…; Xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật; thông báo công khai, rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân kết quả giải quyết các vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm. Đồng thời phát huy công nghệ thông tin trong định hướng dư luận xã hội, phản ảnh tình hình nhân dân và phản bác các thông tin sai lệch, xấu độc…