Hội LHPN Hà Nội: tập huấn “Thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực” (11:10 23/10/2022)

 
 
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Công văn số 519-CV/TU ngày 29/9/2022 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo, sáng ngày 21/10/2022, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật quý IV/2022 với chuyên đề “Thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.
 
312412634_1243172399584804_4603560828565001600_n
 
Tham dự hội nghị có đồng chí đại diện Sở Tư pháp cùng các đồng chí thường vụ, cán bộ chuyên trách Hội LHPN Hà Nội; Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên đề Hội LHPN quận/huyện/thị xã và các đơn vị trực thuộc; Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật do Thành hội quản lý và cộng tác viên dư luận xã hội của Hội LHPN Thành phố.
 
 
 
Báo cáo viên lớp tập huấn Tiến sĩ Luật Đỗ Xuân Lân – Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể – Bộ Tư pháp đã làm rõ cơ sở pháp lý về thực hiện dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị; Lý do phải thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công chức viên chức trong thực hiện quy chế dân chủ; Những việc phải công khai, hình thức công khai; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở. Một số điểm mới, quy định cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản thi hành, các quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc thu hồi tài sản do tham nhũng, tiêu cực; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; Các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống; Những hạn chế, bất cập trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tình hình công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Giải pháp tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hậu quả của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã và đang đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN .Vì vậy, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là thiết thực góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.  Đây là kiến thức cơ bản, phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.