Hội LHPN Hà Nội triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (09:05 06/05/2021)

 

Sáng ngày 05/5/2021, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII”.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đồng chí Nguyễn Thanh Học – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đồng chí Phạm Thanh Học –  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự và là báo cáo viên của hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Lê Thị Thiên Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng các đồng chí Trưởng, phó các ban, đơn vị; lãnh đạo Hội LHPN các quận, huyện, thị xã; báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, người lao động cơ quan Thành hội. 

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đi sâu phân tích những quan điểm, chỉ đạo; định hướng các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

 

Để cụ thể hoá 10 chương trình công tác trọng tâm của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, Đảng đoàn Hội LHPN Hà Nội đã ban hành 10 kế hoạch triển khai thực hiện từng chương trình với các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp.  

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Thường  trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc căn cứ vào chương trình hành động, các kế hoạch của Đảng đoàn Hội LHPN Hà Nội và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp xây dựng các kế hoạch thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

 

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, các đại biểu tham dự hội nghị thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.