HỘI LHPN QUẬN HOÀNG MAI: RA MẮT ỦY BAN KIỂM TRA KHOÁ I NHIỆM KỲ 2021-2026 (02:01 05/01/2023)

 

Ngày 03/01/2023, Hội LHPN Quận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN Quận, bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội LHPN Quận khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Được sự nhất trí của Hội LHPN Thành phố, Quận uỷ Hoàng Mai, Ban Chấp hành Hội LHPN Quận đã tiến hành các bước giới thiệu nhân sự và bầu Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN Quận đảm bảo đúng quy định.anh 1 H

Căn cứ kết quả biểu quyết, hội nghị đã bầu Uỷ ban kiểm tra Hội LHPN Quận, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ba đồng chí. Đồng chí Trần Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Đỗ Thuý Huyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Phú và đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Sở tham gia UBKT Hội LHPN Quận khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đây là Ủy ban Kiểm tra khóa đầu tiên của Hội LHPN Quận theo Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN Quận có chức năng chính là tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

 

Cùng ngày, Hội LHPN Quận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026, tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.