Hội LHPN Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” (08:11 06/11/2021)

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lợi thế hoạt động của tổ chức Hội, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN vừa phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid -19.
 
248929799_215854920657743_2291851038501538541_n
 
Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 21.043 người, trong đó có 2.352 trẻ em mồ côi. Mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân… hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian dài.
 
 
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lợi thế hoạt động của tổ chức Hội, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của Covid -19.
 
 
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng chương trình; nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc/nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (trước mắt tập trung trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid -19) có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng; Thực hiện các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; Các cấp Hội làm tốt vai trò kết nối giữa “Mẹ đỡ đầu” và trẻ em, giám sát thực hiện chính sách; tham gia điều phối nguồn lực hỗ trợ cho trẻ, đảm bảo công bằng, sử dụng hiệu quả nguồn lực.
 
 
Đối tượng của chương trình là trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 (mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ, không nơi nương tựa, hoặc có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn); Trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ. Tùy điều kiện ở địa phương, Hội LHPN cấp tỉnh có thể mở rộng đối tượng nhận đỡ đầu là trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác.
 
 
Các hoạt động của chương trình: kết nối, hỗ trợ người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại bệnh viện, tại trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các gia đình; Vận động các đơn vị/tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, trực tiếp nhận chăm sóc, đỡ đầu hoặc hỗ trợ nguồn lực để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; Giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ mồ côi ở địa phương theo chức năng của Hội; Hỗ trợ, hướng dẫn trẻ em, gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng được tiếp cận đầy đủ chính sách của Nhà nước; Chú trọng hỗ trợ chăm sóc, tư vấn về tình cảm, tinh thần và đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường gia đình, cộng đồng.
 
 
Có 2 cách thức thực hiện chương trình. Thứ nhất: Cá nhân/tổ nhóm phụ nữ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện… Thứ hai: Các tập thể/cá nhân nhận đỡ đầu (gián tiếp) thông qua gia đình, người nuôi dưỡng; hoặc hỗ trợ, tài trợ qua Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tại các cấp Hội. Trong đó: Khuyến khích vận động các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu để đảm bảo sự ổn định về môi trường sống, tâm sinh lý của trẻ. Mỗi tập thể, tổ/nhóm, cá nhân có thể nhận đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ. Khuyến khích cam kết nhận đỡ đầu các con đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định theo điều kiện/khả năng của tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hoặc nguyện vọng của gia đình.
 
 
Chương trình được triển khai từ ngày 20/10/2021 dựa trên nguyên tắc: hoàn toàn tự nguyện; tôn trọng các quy định của pháp luật về quyền trẻ em. Các hỗ trợ đảm bảo sát hợp với nhu cầu của trẻ; ưu tiên tối đa điều kiện để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, họ hàng, cộng đồng, quê hương; công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ, đối tượng được thụ hưởng. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội nơi có tập thể, cá nhân là “Mẹ đỡ đầu” với cấp ủy, chính quyền, các trung tâm và tổ chức Hội cơ sở nơi trẻ sinh sống.