Hội nghị 11 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá XII thống nhất, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra (04:10 02/10/2021)

 

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, ngày 30/9, Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11 khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đảm bảo yêu cầu nội dung đề ra.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ: Hội nghị Ban Chấp hành lần này diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đang có nhiều nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Kỳ bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV được tổ chức thành công với tỉ lệ nữ Đại biểu Quốc hội đạt 30,26% cao nhất kể từ kỳ Quốc hội khóa 6 đến nay; tỷ lệ nữ Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước.

 

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid mặc dù đang được kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống, sản xuất kinh doanh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động trong các khu công nghiệp, người lao động tự do, người dân nhập cư trong các khu trọ bị phong tỏa, cách ly… Phụ nữ, trẻ em, những người yếu thế là nhóm bị tác động, ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Đồng thời, dịch bệnh cũng gây không ít khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch đề ra. Nhiều nội dung phải điều chỉnh thay đổi, cách thức tổ chức cho phù hợp với bối cảnh tình hình, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

 

Trong bối cảnh đó, 8 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa linh hoạt triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam đề ra. Nổi bật là: Tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cáp, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng và chiều sâu. Tham gia trách nhiệm, hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai Kế hoạch thực hiện “Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế”, vận động nguồn lực quốc tế đạt kết quả cao. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị lớn. Tiếp tục thể hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đề xuất thành công nhiều nội dung lồng ghép bình đẳng giới trong các chương trình, đề án của Chính phủ, đặc biệt là trong 3 Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Các cấp Hội đã rất tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều mô hình/hoạt động thiết thực; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội phát động đã bước đầu thu được kết quả tốt. Các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên mọi miền đất nước đã và đang ngày đêm chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành tham gia phòng chống dịch, chăm lo an sinh cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt với dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 25/9/2021,có 356 cán bộ Hội các cấp mắc Covid-19 tại 18 tỉnh/thành, trong đó, có 33 chị đã không qua khỏi. Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội, Chủ tịch Hà Thị Nga đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc tới thân nhân, gia đình của các chị; đồng thời Hội nghị đã dành 1 phút để tưởng niệm các chị đã qua đời vì dịch bệnh.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm cán bộ Hội qua đời vì mắc Covid-19

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm cán bộ Hội qua đời vì mắc Covid-19

Đặc biệt, Hội cũng đã có nhiều cố gắng trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đến nay, cơ bản đại hội phụ nữ các cấp đảm bảo tiến độ đề ra. Tính đến ngày 17/9/2021, có 49 tỉnh, thành hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở; 23 tỉnh đã hoàn thành Đại hội cấp huyện và tương đương; 5 tỉnh tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh (Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Tĩnh và Yên Bái), trong đó Sơn La là tỉnh tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến.

 

Từ nay đến cuối năm 2021 và đến cuối nhiệm kỳ XII (tháng 3/2022) là thời điểm rất quan trọng để Hội LHPN Việt Nam hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ do Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với những bước đi mới và yêu cầu cao hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Với ý nghĩa quan trọng của Hội nghị 11, Chủ tịch Hội Hà Thị Nga đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để tập trung thảo luận, cho ý kiến phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cũng như những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội trong thời gian tới, nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Tại Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội nhiệm kỳ 2012-2017. 100% ủy viên BCH có mặt đã biểu quyết tán thành bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; thống nhất Bầu bổ sung 14 Ủy viên Ban Chấp hành và 01 Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII. Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội tham gia bỏ phiếu quy hoạch bổ sung Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027

Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội tham gia bỏ phiếu quy hoạch bổ sung Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Chấp hành đã thể hiện quyết tâm, thống nhất cao về chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 2021 và triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “130 công trình, phần việc, hành động, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội”.

 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết kỳ họp, thống nhất cao với 7 nhiệm vụ từ nay đến cuối năm gồm:

 

1. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước  đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục kết nối vận động nguồn lực ủng hộ “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chính sách thúc đẩy, phát triển kinh tế của Chính phủ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid -19.

 

2. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, tư tưởng cán bộ, hội viên. Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

3. Xây dựng kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư: Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số Ban Bí thư về tăng  công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

4. Phối hợp tham gia hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo lồng ghép bình đẳng giới, tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án. Xây dựng các chương trình, dự án, đề án năm 2022 và cho giai đoạn 2022-2027.

 

5. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các tiểu ban đại hội tiếp tục thực hiện các hoạt động chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

6. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Triển khai Thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

7. Chỉ đạo các cấp Hội tổng kết hoạt động Hội năm 2021 và đánh giá thi đua – khen thưởng năm 2021; xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tổ chức Hội nghị ĐCT và Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Hội LHPN Việt Nam, khóa XII.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, với nhiều nội dung quan trọng cần hoàn thành, đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu Hội LHPN các cấp tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, có bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

 

Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn và tin tưởng sau kỳ họp này, tập thể Ban Chấp hành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tâm sức chỉ đạo các cấp Hội thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt quyết tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các cấp hoàn thành trong tháng 12/2021; tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

Theo Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam