Hội LHPN Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai Đề án 938 của Chính phủ (08:04 09/04/2018)

 

Sáng ngày 06/4/2018, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án 938 của Chính phủ về  “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ Phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027”.

         

Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Vy Phương, Phó Trưởng ban Chính sách – Luật pháp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội – là đơn vị phối hợp triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tich, cán bộ Hội phụ trách chuyên đề của 34 quận, huyện, thị xã, đơn vị.

 

image002

Đ/c Đào Thị Vy Phương, Phó trưởng ban Chính sách – Luật pháp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai các văn bản của Trung ương tại hội nghị

 

 Tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Vy Phương đã trao đổi một số nội dung trọng tâm của Đề án 938: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Giáo dục cha mẹ; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình, trong đó tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện Đề án. Đề án xác định rõ mục tiêu đến năm 2027: 500.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; 95% cán bộ chuyên trách các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực; 150.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực,…

 

Thực hiện Đề án của Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/11/2017 triển khai trên địa bàn Thành phố. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành phối hợp thực hiện.

 

image004

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố

 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã quán triệt một số nội dung và giải pháp thực hiện khâu đột phá ““Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”; thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Với nhiệm vụ thực hiện công tác chính sách luật pháp cần tập trung một số nội dung như: tham mưu đề xuất chính sách; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền phổ biến pháp luật; giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật; Công tác nghiên cứu khoa học. Các cấp Hội phụ nữ cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thực hoạt động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhân rộng các mô hình, cách thức triển khai có hiệu quả …

 

                                                                       Ban Chính sách – Luật pháp