Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (04:07 27/07/2018)

 

Thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về  “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và nhiệm vụ trọng tâm 2018 của Hội LHPN Hà Nội.

 

Ngày 25/7/2018 Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề giới thiệu các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội LHPN Thành Phố, các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Thái Anh Hùng, phó vụ trưởng vụ pháp chế – Ban Nội chính TW; đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan  thành phố Hà Nội; các đồng chí Thường trực, Thường vụ, cán bộ phong trào Hội LHPN Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên đề, báo cáo viên Hội LHPN 30 quận, huyện, thị xã và 4 đơn vị trực thuộc.

 

image001

(Đ/c Thái Anh Hùng – Phó vụ trưởng vụ pháp chế ban Nội chính Trung ương đảng, báo cáo viên tại hội nghị)

image002

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

 Tại Hội nghị đồng chí Thái Anh Hùng, Phó vụ trưởng vụ pháp chế ban Nội chính Trung ương Đảng đã cung cấp thông tin về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta, bài học kinh nghiệm, công tác xử lý các vụ việc tham nhũng trong thời gian qua; quan điểm của Đảng và nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, trong đó tập trung công tác phòng, ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, các nội dung cơ bản về Quy định số 124-QĐ/TW của BCH Trung ương ngày 2/2/2018 về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CTXH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

Qua buổi tập huấn, cán bộ hội chuyên trách được bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từ đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, phát huy hiệu quả vai trò tổ chức hội cùng MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

                                                                   Ban Luật pháp chính sách