Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và LĐLĐ quận Thanh Xuân giai đoạn 2017-2022 (08:03 10/03/2017)

 

 

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động (LĐLĐ) và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2017 – 2022; Ngày 06/3/2017, tại Hội trường UBND quận Thanh Xuân, LĐLĐ và Hội LHPN quận tổ chức Lễ Ký kết chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2017 – 2022.

 

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Cao Minh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐNĐ Quận; đồng chí Đặng Khánh Hòa – Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Biện Hòa An – UVTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể của Quận, lãnh đạo công đoàn và Hội phụ nữ cơ sở.

 

image001

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và LĐLĐ quận Thanh Xuân giai đoạn 2017 – 2022

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Lan Hương – Chủ tịch Hội LHPN quận và đồng chí Trần Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ quận đã đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC LĐ quận Thanh Xuân giai đoạn 2017-2022, tập trung các nội dung như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục vận động nữ CNVCLĐ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ nhận thức; Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và thực hiện chính sách lao động nữ; Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ nữ CNVCLĐ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn, Hội phụ nữ và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ.

 

Mục tiêu của chương trình là phối hợp xây dựng được đội ngũ nữ CNVCLĐ quận Thanh Xuân có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế; động viên nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng, trí tuệ, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của quận Thanh Xuân.

Hội LHPN quận Thanh Xuân