Nam nữ sống chung – đã phát sinh quyền và nghĩa vụ vợ chồng? (07:04 14/04/2016)

Chúng em yêu nhau, do chưa có điều kiện cưới hỏi nên đã dọn về sống chung. Trong suy nghĩ của em, khi đã sống chung chúng em phải có quyền và nghĩa vụ vợ chồng, đám cưới chỉ là thủ tục. Thế nhưng mỗi khi chúng em có mâu thuẫn, cô ấy tức giận bảo chưa phải là vợ của em nên em chẳng có quyền gì để cấm hay cho phép cô ấy được làm cái này, không được làm cái kia. Rồi cô ấy cũng chẳng có nghĩa vụ của một người vợ với em. Em không hiểu vì sao cô ấy nghĩ như thế. Chẳng lẽ cứ phải đám cưới thì chúng em mới có quyền và nghĩa vụ vợ chồng?
Trần Duy Mạnh (25 tuổi, công nhân khu chế xuất)
Bạn thân mến, vợ chồng không phải là “danh xưng” mà ai muốn cũng có thể công nhận, để rồi tự cho mình có quyền và nghĩa vụ vợ chồng đối với nhau. Để có được sự công nhận đó, người nam và người nữ phải được pháp luật cho phép và công nhận. Thứ nhất, hai bạn phải đủ các điều kiện để kết hôn như: về độ tuổi, nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, cả hai phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Sau đó các bạn phải đến UBND cấp xã thực hiện đăng ký kết hôn. Về nguyên tắc, sau khi đã đăng ký kết hôn, là các bạn đã trở thành vợ chồng của nhau. Bắt đầu từ thời điểm này, các bạn mới có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một người vợ, người chồng. Lễ cưới chỉ là thủ tục để các bạn ra mắt hai bên họ hàng và công bố rộng rãi tình trạng hôn nhân của mình cho mọi người biết.
Như vậy, việc các bạn chung sống với nhau như vợ chồng không có nghĩa là các bạn đã trở thành vợ chồng của nhau cũng như có được các quyền, nghĩa vụ theo đó. Điều này đã được quy định tại Điều 14 của Luật Hôn nhân và gia đình: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp Luật chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng”. Như thế cô ấy đã đúng khi nói rằng chưa phải là vợ của bạn, theo đó không phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ. Và bạn cũng chưa có quyền làm chồng đúng nghĩa. Chỉ khi nào hai bạn đăng ký kết hôn thì mới được xem làm vợ chồng chính thức của nhau.
Ngoài ra, bạn cần hiểu không phải cứ có đám cưới là trở thành vợ chồng hợp pháp. Nếu như có đám cưới mà các bạn không thực hiện đăng ký kết hôn thì về mặt pháp luật, các bạn chưa phải là vợ chồng. Do đó, các quyền lợi trong hôn nhân của các bạn cũng không được pháp luật công nhận và bảo vệ. Vì thế, trước khi tổ chức cưới, các bạn cần phải đăng ký kết hôn. Nếu chưa có điều kiện kinh tế hoặc do hoàn cảnh công việc chưa thuận lợi để tổ chức đám cưới nhưng vẫn muốn sống chung, các bạn cứ hãy cùng nhau làm thủ tục đăng ký kết hôn.