Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở thời kỳ mới (03:12 30/12/2022)

 

Ngày 29-12, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở của thành phố Hà Nội”.

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại hội thảo.

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới” do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, triển khai phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tập hợp thu hút phát triển hội viên. Vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định.

 

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có 746 tổ chức hội cơ sở, trong đó có 579 xã, phường, thị trấn, 165 cơ sở hội của công an, quân đội, phụ nữ khuyết tật, nữ luật sư, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò, sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ hội, luôn nỗ lực cố gắng, tâm huyết, trách nhiệm, say sưa, gắn bó với phong trào phụ nữ. Công tác hội là công tác vận động phụ nữ, cán bộ hội là cán bộ phụ vận.

 

“Hội phụ nữ cơ sở và cán bộ hội cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng, là những người sát hội viên, phụ nữ, trực tiếp vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, nhiệm vụ công tác hội, là cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên, phụ nữ, giữa tổ chức hội với Đảng, chính quyền địa phương. Chất lượng hoạt động của cán bộ hội phụ nữ cơ sở là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển lớn mạnh của hệ thống hội các cấp, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Kim Anh nhấn mạnh.

 

Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại biểu đại diện các ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền đã thảo luận, trao đổi, làm rõ những nội dung, mục tiêu hội thảo đề ra, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, khách quan. Trong đó, nhận diện về đội ngũ cán bộ hội cơ sở, đặc thù của cán bộ hội cơ sở, chất lượng cán bộ hội cơ sở Thủ đô, các tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố tác động đến chất lượng cán bộ hội cơ sở; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của cán bộ hội cơ sở… Từ đó, xác định rõ thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay…