Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ (10:11 10/11/2017)

 

Ngày 7-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tuyên truyền chống mua bán người trong các cấp hội phụ nữ”.

 

phu-nu-PL[1]

Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã hướng dẫn và hỗ trợ các cấp hội phụ nữ tổ chức 32 buổi tập huấn cho 6.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên về các văn bản pháp luật, kỹ năng tuyên truyền miệng; tổ chức 1.410 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 160.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, những kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thủ đoạn của bọn mua bán người… Toàn hội đã thành lập mới 50 địa chỉ tin cậy, trong đó các địa chỉ đã tư vấn 22 vụ việc liên quan đến bao lực gia đình; đưa vào khai thác và sử dụng 412 tủ sách pháp luật tại cơ sở… Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức truyền thông, phổ biến về Luật Phòng chống mua bán người, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… cho hơn 4.000 lượt phụ nữ.

 

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn, kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư; giới thiệu các mô hình mới, nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật; đề xuất các biện pháp hỗ trợ phụ nữ khó khăn, nạn nhân bị mua bán, đồng thời quan tâm tới đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bọn mua bán người, giúp họ tìm việc làm, giảm nghèo.

Nguồn: Hanoimoi