Nhân rộng mô hình kết nối cung cấp tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ (08:11 28/11/2020)

Ngày 24/11, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình kết nối cung cấp tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thúy Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam); Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.

 

image001

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kết nối cung cấp, tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ trên địa bàn thành phố, trong nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động kết nối cung cấp, tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững. Trong chỉ đạo, đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho phụ nữ về sản phẩm an toàn. Các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được các cấp Hội thực hiện sát với thực tế của địa phương đã phát huy được hiệu quả và đang được khuyến khích nhân rộng. Sự phối hợp giữa Hội LHPN và một số sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc kết nối cung cấp, tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ và người tiêu dùng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.

         

Hàng năm, Hội LHPN Hà Nội tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, hội thi tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm; chủ động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội và phụ nữ về các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; truyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Năm 2020, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã hỗ trợ thành lập được 5 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và 14 tổ liên kết về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm do phụ nữ quản lý. Cùng với đó, các cấp Hội đã đa dạng các hình thức kết nối, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm an toàn của phụ nữ trên địa bàn thành phố, phối hợp với công ty TNHH thực phẩm sạch Organic Geen tổ chức 141 điểm phân phối các thực phẩm sạch trên địa bàn 12 quận nội thành tới người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp thành lập nhiều mô hình hiệu quả về thực hiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm được các cấp Hội PN duy trì và nhân rộng như: Chi hội phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm”, “Tổ phụ nữ sản xuất kẹo an toàn thực phẩm”, “An toàn thực phẩm trong chế biến bánh đa”, “Nuôi gà an toàn sinh học”, các mô hình sản xuất sạch, tiêu dùng sạch…

 

image002

Đồng chí Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao sự phối hợp với Hội LHPN Hà Nội trong việc kết nối cung cấp, tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ và người tiêu dùng

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện sở, ngành, quận, huyện đã phát biểu ý kiến tập trung vào việc đánh giá các cơ chế, chính sách liên quan đến liên kết chuỗi tới người sản xuất, kinh doanh; hiệu quả hoạt động kết nối của các mô hình cung cấp, tiêu thụ sản phẩm đang được triển khai trên địa bàn; Sự phối hợp giữa nhà cung cấp với các điểm bán hàng tới người tiêu dùng, những thuận lợi, khó khăn… Từ thực tiễn đó các đại biểu đưa ra một số kiến nghị và giải pháp phù hợp trong lĩnh vực kết nối, tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ một cách hiệu quả như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên giới thiệu các sản phẩm nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm để người tiêu dùng có cơ hội sử dụng nguồn thực phẩm có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe,… tăng cường, chủ động trong công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng.

 

image003

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ phát biểu ý kiên

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cấp Hội LHPN Hà Nội với các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn thành phố, những kết quả nổi bật của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội LHPN Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện vận động nâng cao hiệu quả mô hình kết nối, tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hội viên, phụ nữ, tăng cường kết nối trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế bền vững; Tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, địa phương để xác định việc cần làm của chị em phụ nữ tham gia kết nối mạng lưới tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phù hợp với từng địa bàn dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.