Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới (06:10 14/10/2022)

 

Chiều 14-10, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới”.

 

Quang cảnh hội thảo.

 

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết: Năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội được giao thực hiện đề tài khoa học “Vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới”, với mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về giá trị truyền thống của gia đình Thủ đô; thực trạng và những nhân tố tác động đến vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của người phụ nữ và hoạt động tổ chức Hội phụ nữ trong giữ gìn các giá trị truyền thống của gia đình Hà Nội, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới.

 

“Đây là đề tài có ý nghĩa lớn, giúp các cấp Hội xác định giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc nhiệm kỳ 2021-2026; là cơ sở để phối hợp đề xuất một số chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác xây dựng gia đình ở Thủ đô và Việt Nam hiện nay”, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhấn mạnh.

 

Đại biểu nêu ý kiến, giải pháp tại hội thảo.

 

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, hoạt động xã hội đã chia sẻ về quan điểm về giữ gìn các giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới; những tác động đến xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới; giải pháp nâng cao nhận thức, vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới…

 

Theo PGS. TS Lê Ngọc Văn (chuyên gia độc lập), những giá trị truyền thống trong gia đình như thuận vợ, thuận chồng, chung thủy vợ chồng, tình nghĩa vợ chồng, anh em hòa thuận, con cháu hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn, kính trọng người già… giúp cho gia đình truyền thống Hà Nội không xa rời các giá trị truyền thống Việt Nam nhưng tiếp thu được nhiều giá trị nhân văn mới do xã hội công nghiệp mang lại.  

 

Còn TS Trần Thị Thu Nhung (Đại học Văn hóa Hà Nội) lại cho rằng, xã hội thay đổi, vì vậy các giá trị xã hội và giá trị gia đình cũng sẽ thay đổi, đáp ứng nhu cầu của mỗi con người, mỗi thời đại. Phụ nữ trong bất kỳ gia đình nào cũng vậy, đều phải thực hiện tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, cùng chồng làm chủ gia đình. Thực hiện xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới, người phụ nữ cũng cần quan tâm đến việc gìn giữ và phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình hiện nay.

 

Để giữ gìn gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới, bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban gia đình xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho rằng, các cấp Hội cần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác xây dựng gia đình, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, vun đắp giá trị gia đình trong tình hình mới; quan tâm đến các giá trị gia đình Việt Nam, hướng tới quan tâm vun đắp, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, với 4 giá trị là an toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng…

 

Được biết, đến nay, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành việc tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng tại 4 quận, huyện và 8 phường, xã, dựa trên đặc điểm địa lý và thành phần dân cư; triển khai các chuyên đề nghiên cứu và tổ chức hai hội thảo để trao đổi và làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài.

 

Nguồn: Hanoimoi.com.vn