Phụ nữ tự tin khẳng định mình theo lời dạy của Bác (06:04 14/04/2016)

PNTĐ-Trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò của mình với những phẩm chất tiêu biểu được kế thừa từ truyền thống “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”.

Phụ nữ Việt Nam đã tham gia tích cực, có nhiều đóng góp và càng tự tin khẳng định bản lĩnh và tình cảm, trí tuệ và năng lực, vị trí và vai trò của mình với những phẩm chất tiêu biểu được kế thừa từ truyền thống “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Bác Hồ với phụ nữ các dân tộc
Lịch sử dân tộc và lịch sử phát triển quyền phụ nữ ở Việt Nam nói riêng đã sang một trang mới từ mùa Thu năm 1945. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng đồng thời hàm chứa cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam.
Trong cuộc cách mạng đó, những giá trị tốt đẹp từ truyền thống của phụ nữ Việt Nam được phát huy tích cực đã mang lại những hiệu quả to lớn. Cuộc đấu tranh của cả dân tộc có sự tham gia góp sức trực tiếp của những người phụ nữ Việt Nam, tiếp nối truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu. Bác kêu gọi:

“Chị em cả trẻ đến già
Cùng nhau đoàn kết đặng mà đấu tranh.
… Làm cho thiên hạ biết tên

Làm cho rõ mặt cháu Tiên, con Rồng”.
Phụ nữ Việt Nam đã góp nhiều phần quan trọng để làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 – cuộc cách mạng giành lại những giá trị nhân văn tốt đẹp, từ những quyền cơ bản nhất của dân tộc là Độc lập, của con người là Tự do cho tới những quyền cụ thể khác để mỗi người và chị em phụ nữ nói riêng đều có thể mưu cầu hạnh phúc cho mình cùng với mọi người, trong sự̣ tiến bộ chung của xã hội.
Xét trên cả hai mặt pháp lý và đạo đức, quyền bình đẳng của phụ nữ là một nội dung quan trọng của quyền con người. Giải phóng phụ nữ và quyền bình đẳng của phụ nữ là nội dung quan trọng của cuộc cách mạng mà phụ nữ Việt Nam đã và vẫn đồng hành cùng cả dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh: Giải phóng dân tộc, giải phóng con người cũng gắn liền với giải phóng phụ nữ. Theo Người, chị em phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất tham gia cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tất yếu sẽ đi tới giải phóng xã hội, giải phóng con người. Cuộc phấn đấu đó không ngừng nghỉ và gắn chặt với cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ, để phụ nữ có tự do, bình đẳng và hạnh phúc.
Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, Người nhấn mạnh: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng Chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Công tác phụ nữ luôn đòi hỏi sự cố gắng từ cả hai phía tổ chức Đảng, Chính quyền và bản thân người phụ nữ. Sự bất bình đẳng nam nữ không đơn thuần do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu, mà chủ yếu là do chế độ kinh tế – xã hội. Để thực hiện được bình đẳng trong thực tế phải vừa bằng hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước, dư luận xã hội để loại bỏ dần những ảnh hưởng còn lại từ thời phong kiến, sửa đổi dần những phong tục chưa bình đẳng đồng thời cũng cần thay đổi tư tưởng tự ti, ỷ lại của chị em phụ nữ.
Để thực hiện bình quyền bình đẳng nam nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Về phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh”.
Người nhắc nhở chị em: “Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập”, và các cấp uỷ Đảng và Chính quyền “phải có phương pháp đào tạo và giúp đỡ để nâng cao hơn nữa địa vị của phụ nữ”. Giải phóng phụ nữ không chỉ là “hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát”, “mà phải có sự phân công, sắp xếp lại lao động của toàn xã hội, để phụ nữ tham gia vào các công việc, ngành nghề như nam giới”. Hơn nữa, thực hiện “nam nữ bình quyền” không chỉ là những lời hô hào chung chung mà phải được thực hiện ở những lĩnh vực cụ thể trong lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, trong hôn nhân gia đình…
Trước lúc đi xa, với tất cả tình thương yêu để lại cho hậu thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một phần trong bản Di chúc thiêng liêng của mình để nói về quyền bình đẳng của phụ nữ: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”. Lời căn dặn đó của Người đến nay vẫn đang được tiếp tục thực hiện.
Đã hơn 70 năm, bằng những cố gắng tự thân, nỗ lực bền bỉ vượt lên những khó khăn, thách thức và cả những định kiến giới, phụ nữ Việt Nam hôm nay đã khẳng định được nhiều chữ “Tự” của mình: Tự tin, Tự trọng, Tự chủ…
Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được thực hiện đầy đủ hơn. Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ của đại bộ phận chị em được cải thiện. Kết quả thực hiện vượt trước thời gian mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới, xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá như một điểm sáng. Phụ nữ Việt Nam xứng đáng với lời khen của Bác Hồ: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ!”.

Đất nước đổi mới và phát triển, đã và đang hội nhập ngày càng sâu và rộng hơn trong thế giới đang toàn cầu hóa từng ngày. Sự phát triển tạo ra những điều kiện và cơ hội mới cho phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiều và rõ hơn quyền bình đẳng và phát triển trong tương lai. Nhưng sự phát triển cũng đặt ra nhiều đòi hỏi, yêu cầu nhiều hơn nỗ lực tự vươn lên của chị em phụ nữ, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, để tự khẳng định một tầm cao mới. Phụ nữ Việt Nam đang nỗ lực vượt qua thách thức đó.

Ngữ Thiên