Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về Bình đẳng giới; phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái” năm 2022 (07:11 24/11/2022)

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới, phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo nhiều kênh đa dạng để cán bộ, hội viên, phụ nữ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, người lao động tiếp cận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội LHPN – Liên đoàn lao động – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và xâm hại với phụ nữ và trẻ em gái năm 2022”.

 

tt

          

Đối tượng dự thi:  cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Trừ thành viên Ban Tổ chức và bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

          

Nội dung thi: Tuyên tuyền, phổ biến quy định của pháp luật về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em gái: Hiến pháp; Luật Bình đẳng giới 2006, Bộ luật Lao động năm 2019; Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007, Luật hình sự 2015, Luật Trẻ em 2016…

         

Hình thức thiCuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến thông qua phần mềm thi trực tuyến iTest tại  địa chỉ: https://phunuliendoanthanhnienbactuliem.itest.com.vn/. Người tham gia thi sẽ phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu lựa chọn một số may mắn (từ 0 đến 99)

         

Thời gian thi: Từ 10h00 ngày 21/11/2022 đến 21h00 ngày 21/12/2022

       

Thông qua Cuộc thi để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc triển khai hoạt động bình đẳng giới, phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các cấp Hội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội cơ sở vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi./.

Thể lệ cuộc thi: tại đây

 

Nguồn: https://bactuliem.hanoi.gov.vn/