Quan tâm chăm lo bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ (04:09 28/09/2020)

 

Ngày 25/9/2020, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm phối hợp với Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  và Hội LHPN quận trong công tác vận động nữ thanh niên giai đoạn 2015 – 2020; bàn phương hướng xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Hoàng Thu Hồng – Trưởng ban tuyên giáo Hội LHPN thành phố Hà Nội; đ/c, các đồng chí UVTV Hội LHPN quận và Quận đoàn Hoàn Kiếm.

 

Theo báo cáo tổng kết, sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN quận và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, Ban Thường vụ Hội LHPN quận và Quận đoàn Hoàn Kiếm đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động nữ thanh niên tham gia các phong trào thi đua và nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị; động viên, khích lệ, tăng cường sự gắn kết trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhất là những hội viên trẻ trong quận hăng hái thi đua lao động, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và địa phương.

 

Trong giai đoạn 2015 – 2020, hai đơn vị đã chủ động trong công tác tham mưu, kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ nữ, nguồn cán bộ trẻ cho các cơ quan, địa phương để xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý.  Ở cấp cơ sở, trong tổng số 615 cấp ủy viên, có hơn 33% nữ. Ở cấp quận, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ là 30,3%; đối với cán bộ chủ chốt, tỷ lệ tương ứng là hơn 46%. Đã có 105 cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt của phường và các phòng, ban của quận, trong đó có nhiều đồng chí cán bộ nữ nằm trong lứa tuổi thanh niên; phần lớn cán bộ cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm đều đáp ứng tốt công việc được giao. Ngoài ra, công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nữ trong quy hoạch, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện và trưởng thành, nhất là cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng.

 

Bên cạnh đó, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: trồng cây xanh xóa chân rác tồn đọng; tổ chức ngày hội tái chế đổi phế liệu lấy cây xanh, bóc xóa quảng cáo, công tác nhân đạo từ thiện; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như tọa đàm, truyền thông, trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho các đối tượng nam, nữ trong độ tuổi tiền hôn nhân, sau hôn nhân, các kiến thức nhằm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em…

 

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội LHPN thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp của 2 đơn vị và đề nghị, trong giai đoạn tiếp theo (năm 2020 – 2025), Đoàn TN và Hội LHPN các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục đưa công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý vào Nghị quyết gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Quán triệt Nghị quyết 04/NQ-TW của Bộ chính trị về tăng cường và đổi mới công tác vận động phụ nữ.

 

Tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đảm bảo đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ; sử dụng hợp lý cán bộ nữ trên thế mạnh của từng cán bộ.  Quan tâm thực hiện chính sách đãi ngộ cán bộ nữ, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ những cán bộ gia đình khó khăn và gia đình gặp rủi ro, góp phần quan trọng động viên cán bộ nữ công tác, học tập đạt kết quả. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện các chương trình giám sát theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử trong đoàn viên, hội viên phụ nữ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự nữ, nữ trẻ đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp.

 

120274436_2389956151313266_8285518111568517714_n

                                      

 Hội LHPN – quận Hoàn Kiếm