Ra mắt Bộ nhận diện truyền thông Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (07:06 19/06/2021)

 

Sáng ngày 18/6, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam chính thức ra mắt Bộ nhận diện truyền thông Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

7d865027472bb375ea3a-16239993013801723598182-0-231-998-1828-crop-16239993056281606737920

 

Bộ nhận diện truyền thông này được thiết kế dành cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và có thể tham khảo sử dụng cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh.

 

Theo Hội LHPN Việt Nam, Bộ nhận diện truyền thông này có thể giúp đồng bộ và thúc đẩy nhận thức của nhân dân và phụ nữ về sự kiện lớn này của đất nước. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022, tại Thủ đô Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển,” hướng đến phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì đất nước phồn vinh.

 

Bằng cách sử dụng một cách nhất quán trên mọi vật liệu có thể: Làm rõ khẩu hiệu của Đại hội là “ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN” tới đông đảo phụ nữ và người dân trong cả nước; tạo nên sự công nhận và tin cậy, chuyên nghiệp của Hội trong các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời trao quyền tới các cá nhân, tập thể có chức năng tuyên truyền Đại hội sử dụng tài liệu.

ec86422f6a219e7fc730-16239992353791491227639

3f4f30e51aebeeb5b7fa-1623999254189381922507

 

Theo báo Phụ nữ Việt Nam