Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI vào cuộc sống (08:01 01/01/2022)

 

Sáng ngày 31/12, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI”. Đây cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hội trường Hội LHPN Hà Nội kết nối đến các cán bộ Chi  hội phụ nữ xã, phường, quận, huyện, 

 

Tham dự hội nghị có các đại biểu là Ủy viên BCH Hội LHPN Hà Nội khóa XVI, cán bộ chủ chốt Hội LHPN các quận/huyện thị xã, đơn vị trực thuộc và cán bộ chuyên trách Thành quận huyện; báo cáo viên do Thành hội quản lý.

Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy, Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp trong 2 ngày 24 và 25/11/2021 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô – Hà Nội.

 

Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, phương châm “Đoàn kết- Sáng tạo -Hội nhập – Phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với sự thống nhất cao.

 

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện niềm tin và quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ Thủ đô đóng góp cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ Thành phố trong giai đoạn mới. Tổ chức tốt Đại hội lần thứ XVI là thành công bước đầu. Đại hội có thành công tốt đẹp thì nhiệm vụ quan trọng của Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XVI và các cấp Hội Phụ nữ, các tổ chức thành viên là phải chủ động triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đó mới là thành công trọn vẹn.

 

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội có giao trách nhiệm cho các cấp Hội, nhất là người đứng đầu tổ chức Hội mỗi cấp trong việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội và xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí Thường trực quán triệt những nội dung tổng quan về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI;  trình bày một số nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; kế hoạch  thực hiện khâu đột phá “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dựng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội và kết nối thu hút phụ nữ” giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp”; Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ  thành phố Hà Nội lần thứ XVI; tổng hợp các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 202-2026. Sau đó, hội nghị dành thời gian để các đại biểu là các đồng chí  UV BCH, cán bộ chuyên trách thành, quận, huyện chủ động nghiên cứu thảo luận tại địa phương, đơn vị (để có thời gian nhiều hơn nghiên cứu), gửi ý kiến đóng góp để Thành hội tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội trình bày về dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội trình bày về dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Để hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả như yêu cầu đề ra, đồng chí Lê Kim Anh đề nghị các đại biểu bố trí thời gian tham dự nghiêm túc, nghiên cứu kỹ các tài liệu để nắm chắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, động thời tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến thực sự chất lượng, trách nhiệm, tâm huyết vào các dự thảo kế hoạch công tác toàn khóa, phong trào thi đua, các cuộc vận động, các khâu đột phá. Đây là tiền đề, là cơ sở rất quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trình bày về dự thảo kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

Đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trình bày về dự thảo kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trình bày dự thảo kế hoạch cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp".

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trình bày dự thảo kế hoạch cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh đề nghị sau hội nghị Hội LHPN các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc và cơ sở tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI theo tiến độ đã đề ra; đặc biệt là vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào hoạt động Hội và thực tiễn phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị.

 

Theo báo Phụ nữ Thủ đô điện tử