Tập huấn trực tuyến chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (04:09 10/09/2020)

 

Trong thời gian 2 ngày, 8-10/9, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với hình thức trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố và có điểm cầu đến cấp huyện, đơn vị.

 

img-20200909-081341-149-1599695077

Các đại biểu tham gia tập huấn tại điểm cầu Hà Nội

Sáng ngày 9/9, phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga đã quán triệt những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư ngày 28/7/2020 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

cnga-1599695237

Đồng chí Hà Thị Nga- Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn trực tuyến diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu được quán triệt, tập huấn các nội dung quan trọng như: Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội.

 

img-20200909-081507-904-1599695320

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu được quán triệt, tập huấn các nội dung quan trọng

Đặc biệt, các lãnh đạo, cán bộ Hội địa phương, đơn vị được hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

Hội nghị cũng quán triệt Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPNVN về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng thời quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và kế hoạch triển khai.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra của các tỉnh, thành, đơn vị tập trung vào 3 nội dung chính là: Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội; Đề cương báo cáo chính trị; Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

 

Tại Hà Nội, tham dự tập huấn có 11 điểm cầu, trong đó điểm cầu tại Thành phố Hà Nội do Hội LHPN Thành phố chủ trì, thành phần tham dự tập huấn là các đồng chí Thường trực, Thường vụ, cán bộ phong trào Hội LHPN Hà Nội;Cán bộ chuyên trách Hội LHPN quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đoàn Luật sư Hà Nội tập huấn qua điểm cầu tại mỗi địa phương.\

 

Nguồn: baophunuthudo.com.vn