Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV là 30,26% (11:06 12/06/2021)

 

Chiều ngày 10/6, tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

10.6 hopbao(6) Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước gồm 69.523.133 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt tỷ lệ 99,60% cử tri đi bầu). So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

 

Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8% so với yêu cầu.

 

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

 

Về cơ cấu kết hợp: Đại biểu nữ là 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử). Đây là lần thứ hai tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đạt trên 30% (lần đầu tiên là Quốc hội khoá V, đạt 32,31%), lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và 11 cán bộ Hội LHPN các cấp trúng cử. 

10_Jun_2021_152443_GMThathingabophieu

Ngoài ra, đại biểu là người dân tộc thiểu số có 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng có 14 người; đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước có 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội là 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).

 

Về trình độ chuyên môn: Trên đại học có 392 người (tỷ lệ 78,55% trong tổng số người trúng cử, trong đó tiến sĩ 144 người, thạc sĩ 248 người); đại học có 106 người (21,24%); dưới đại học có 1 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm, giáo sư có 12 người, phó giáo sư có 20 người.

 

* Danh sách 151 nữ đại biểu Quốc hội khóa XV

 

Theo  Quochoi.vn/Cổng thông tin Hội LHPN Việt Nam