Tuesday, 13:20 16-07-2024
Hotline: (04) 3942 2881
Tuesday, 13:20 16-07-2024

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10/1954-10/10/2024

Các Ban, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành hội

Khái quát cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Hà Nội

Hội LHPN Thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ. Hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam