Tuesday, 13:07 05-12-2023
Hotline: (04) 3942 2881
Tuesday, 13:07 05-12-2023

PHỤ NỮ THỦ ĐÔ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

Văn bản chỉ đạo

Tìm kiếm
STT Định dạng Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản Tải về Xem
1 logo-type 25-CT/TU 20/09/2023
Chỉ thị 25-CT/TU
Còn hiệu lực Tải về Chi tiết