Cùng nhìn lại những hình ảnh của Phụ nữ Thủ đô tại Chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - hội nhập phát triển” năm 2023.

Thứ Hai, 14:34 30/10/2023

Hình ảnh khác