Kết quả 01 năm triển khai mô hình điểm trong tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thứ Ba, 16:30 02/01/2024

Ngày 27-12, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025” và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023. Kết quả năm 2023, các quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện được 19 “Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả”; 20 “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu”; 46 “Tổ dân phố/thôn văn hóa kiểu mẫu”.

Video khác