Thursday, 08:19 29-02-2024
Hotline: (04) 3942 2881
Thursday, 08:19 29-02-2024

CHÚC MỪNG NĂM MỚI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Những điểm nổi bật quy định về bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 15:02 28/11/2023

Theo Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được trình Quốc hội, về bảo vệ môi trường có một số điểm nổi bật của các quy định như: Quy định mới về vùng phát thải thấp; Việc di dời các cơ sở sản xuất, bệnh viện ô nhiễm môi trường khỏi đô thị trung tâm; Biện pháp giảm ô nhiễm không khí; giảm phát thải nhựa; Lộ trình thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, làng nghề ở nông thôn.

Mục tiêu bảo vệ môi trường Hà Nội được Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường công tác BVMT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết nêu trên cũng như định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế bền vững, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã kế thừa một số quy định tại Điều 14 của Luật Thủ đô 2012 về bảo vệ môi trường nhưng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như quy định tại Điều 29.

Đồng thời, chính sách về bảo vệ môi trường còn được thể hiện ở các điều khoản về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Lĩnh vực trọng điểm về KHCN của Thủ đô bao gồm công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon, ứng phó với BĐKH (khoản 1 Điều 25).

Về thu hút nhà đầu tư chiến lược (điểm a, khoản 1 Điều 44): Xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông thuộc danh mục dự án trọng điểm của Thủ đô để thu hút nhà đầu tư chiến lược; Về Ưu đãi đầu tư (điểm e, khoản 1 Điều 45), ưu đãi đầu tư đối với Dự án sử dụng CNC, tiên tiến trong lĩnh vực moi trường, ứng phó BĐKH, xử lý chất thải, nước thải, dự án phát triển làng nghề truyền thống. Các quy định này cùng với Điều 29 tạo thành hệ thống giải pháp tổng thể về bảo vệ môi trường Thủ đô.

Một số điểm nổi bật của các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật Thủ đô thể hiện ở nội dung cơ bản sau:

Quy định mới về Vùng phát thải thấp (Điều 29)

Dự thảo quy định HĐND thành phố Hà Nội quy định: Vùng phát thải thấp và các biện pháp cần thiết kèm theo để bảo đảm phát triển bền vững. Việc hình thành các quy định về điều kiện thực hiện Vùng phát thải thấp nhằm thực thi có hiệu quả hơn quy định đối với từng phân vùng môi trường tại Điều 23 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Điều 22 và 23 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định 08/2022/NĐ-CP) về Vùng bảo vệ nghiêm ngặt và Vùng hạn chế phát thải.

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, các khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm khu vực nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt (trong đó có Thủ đô Hà Nội) là Vùng bảo vệ nghiêm ngặt và khu vực vùng đệm của Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là Vùng hạn chế phát thải.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các phân vùng môi trường trên là phải đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân vùng môi trường đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật.

Tuy nhiên, những yêu cầu, điều kiện nêu trên chưa có (a) các biện pháp nhằm khuyến khích đầu tư đối với lĩnh vực, phương thức sản xuất, kinh doanh dịch vụ có mức độ phát thải thấp trên địa bàn Thủ đô; (b) biện pháp khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông có mức độ phát thải thấp (như đường sắt đô thị, xe điện, xe sử dụng năng lượng sạch, có mức độ phát thải thấp…); (c) biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, phương tiện gây ô nhiễm di chuyển trong một số khu vực của Hà Nội (như khu nội đô lịch sử); (d) biện pháp sử dụng, áp dụng các trang thiết bị, máy móc, nguyên liệu sạch, năng lượng tái tạo…

Việc di dời các cơ sở sản xuất, bệnh viện ô nhiễm môi trường khỏi đô thị trung tâm (Điều 20, 29)

Việc di dời các cơ sở sản xuất, bệnh viện ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị trung tâm được quy định tại Luật Thủ đô 2012 và được tiếp tục quy định chi tiết và cụ thể hơn tại Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại các quy định tại Điều 20 và Điều 29, bao gồm biện pháp, lộ trình di dời: các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế… không phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường kéo dài, sử dụng quá tải hoặc thâm dụng lao động, cơ sở y tế có nguy cơ truyền nhiễm, lây nhiễm cao ra khỏi đô thị trung tâm.

Biện pháp này là cần thiết để Thủ đô thực hiện được yêu cầu về Vùng bảo vệ nghiêm ngặt và Vùng hạn chế phát thải của pháp luật về bảo vệ môi trường (như đã nêu ở trên) cũng như để thực hiện giải pháp về Vùng phát thải thấp theo quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi).

Biện pháp giảm ô nhiễm không khí; giảm phát thải nhựa (Điều 29)

Như đã đề cập trong Báo cáo đánh giá tác động và thuyết minh dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ô nhiễm không khí tại Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là ô nhiễm bụi PM10 và bụi PM2.5. Mức độ ô nhiễm bụi mịn có xu hướng tăng qua các năm. Do đó, quy định về Vùng phát thải thấp là cơ sở để xây dựng các biện pháp giảm ô nhiễm không khí, giảm phát thải nhựa.

Các biện pháp này được đề xuất tại Khoản 4 Điều 29 là phù hợp với khả năng thực hiện của Thủ đô, như “hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và lộ trình thực hiện; thu mua, đổi phương tiện giao thông cũ sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch để giảm ô nhiễm môi trường; đầu tư phát triển phương tiện giao thông công cộng kết hợp lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân để hạn chế ùn tắc giao thông, giảm phát thải”.

Ngoài ra, để giảm ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô cũng đã xác định cần phải có sự phối hợp giữa Thành phố Hà Nội với các địa phương khác trong Vùng Thủ đô như theo quy định tại Điều 48 của Dự thảo.

Những điểm nổi bật quy định về bảo vệ môi trường - ảnh 2

Giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề truyền thống

Vấn đề giảm phát thải nhựa được quy định tại Điều 73 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nhưng mới chỉ quy định trách nhiệm của “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn; tuyên truyền, vận động việc hạn chế sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tuyên truyền về tác hại của việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển, rác thải nhựa đối với hệ sinh thái.”

 Hà Nội cần thiết phải có các biện pháp mạnh hơn để có thể giảm phát thải nhựa, như quy định hạn chế sử dụng bao gói nilon, nhựa khi mua hàng. Những biện pháp mạnh có thể sẽ tác động được vào ý thức của người dân, doanh nghiệp trong việc giảm phát thải nhựa trên địa bàn Thủ đô.

Lộ trình thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, làng nghề ở nông thôn

Để thực hiện quy hoạch phát triển nghề, làng nghề ở Thủ đô đến năm 2030 theo hướng phát triển làng nghề song song với khôi phục, phát triển ngành nghề truyền thống, ổn định thị trường tiêu thụ, bảo đảm an toàn về môi trường sinh thái, Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng, ban hành cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của các làng nghề; khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn bằng các công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tổ chức di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư ở nông thôn.

Do đó, quy định tại Điều 29 của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm bảo đảm khả năng thi hành của về định hướng phát triển làng nghề của Thủ đô Hà Nội một cách bền vững và bảo đảm sức khoẻ, hạn chế ô nhiễm trong các khu dân cư ở nông thôn.

Nguồn: baophunuthudo.vn

Bài viết gần đây

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ Hai, 15:28 26/02/2024

Sáng 26/2, trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, 191 tân binh là những thanh niên ưu tú của huyện Phúc Thọ đã lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Bà Lê Kim Anh , Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội đến dự, động viên, tặng hoa và tiễn các tân binh lên đường đến với các đơn vị.

Hội LHPN Hà Nội: Thăm, chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam

Thứ Hai, 17:00 26/02/2024

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), sáng ngày 26/2/2024, 2 đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân tại Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị Y tế trên địa bàn Hà Nội

Sẵn sàng cho Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024

Thứ Ba, 09:49 27/02/2024

Festival "Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” với chuỗi các hoạt động chính diễn ra tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất và tuyến phố đi bộ Hồ Thiền Quang, TP Hà Nội sẽ khai mạc vào ngày 2/3/2024. Cán bộ hội viên phụ nữ các cấp Hội Phụ nữ và người dân đang rất hào hứng, phấn khởi chờ đón sự kiện diễn ra.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Thứ Năm, 15:34 22/02/2024

Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng đã hun đúc nên giá trị cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nét thanh lịch của người Hà Nội thể hiện trong lối sống, sinh hoạt gia đình và cộng đồng, trong giao tiếp, ứng xử, trong văn hóa ẩm thực. Đây là niềm tự hào và giá trị truyền thống quý báu của người Hà Nội.

Phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” Xuân Giáp Thìn 2024 Các cấp Hội Phụ nữ quận Long Biên phấn đấu trồng gần 800 cây xanh, cây hoa và cây ăn trái

Thứ Tư, 01:00 21/02/2024

Sáng 20/2, tại khu vườn hoa Mai Phúc, phường Phúc Đồng, Hội LHPN quận Long Biên tổ chức phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” Xuân Giáp Thìn 2024 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” Xuân Giáp Thìn 2024 Các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì phấn đấu trồng 250 cây xanh, cây ăn trái

Thứ Năm, 15:04 22/02/2024

Sáng 22/2, tại xã Vạn Phúc, Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức Phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” xuân Giáp Thìn năm 2024; phát động Cuộc thi Đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa năm 2024 và Giao lưu nhân rộng mô hình “Thôn/tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Phụ nữ Thủ đô phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Chủ Nhật, 10:54 18/02/2024

'Mỗi phụ nữ một cây xanh', 'Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh', các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái.

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội chúc Tết, tặng quà nữ công nhân môi trường đô thị

Thứ Ba, 16:19 06/02/2024

Chiều tối 5-2, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đã tới thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) và tặng quà nữ công nhân môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn.

Mang Tết đầm ấm tới gia đình phụ nữ khó khăn

Thứ Hai, 16:18 05/02/2024

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Những ngày này, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên để gia đình phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đủ đầy, đầm ấm.

Hội LHPN phường Kim Liên, quận Đống Đa: Ra mắt công trình “Ngõ phố nở hoa"

Thứ Hai, 15:58 05/02/2024

Thực hiện chương trình công tác năm và hưởng ứng thi đua “Tuyến ngõ nở hoa” năm 2024 do Hội LHPN quận Đống Đa phát động, ngày 5/2/2024, Hội LHPN phường Kim Liên đã tổ chức Ra mắt công trình Ngõ phố nở hoa Sáng- Xanh –Sạch đẹp.